Obrázek landsknechtů landsknechti A.D. 1525

Skupina historického šermu vznikla oddělením od skupiny Skeleton s cílem věnovat se nácviku dobových technik  šermu. Skupina se zabývá klasickou německou školou. Primárním obdobím skupiny Eleison jsou léta kolem roku 1450, sekundárním pak landknechtská jednotka kolem roku 1525.