Obrázek landsknechtů landsknechti A.D. 1525

Fracce

Občanské sdružení Fracce vzniklo na jaře roku 2002. V té době jsme se zabývali obdobím druhé poloviny 14. století, kdy na Moravě probíhaly tzv. Markrabské války – ozbrojený konflikt mezi stoupenci synů zemřelého Jana Jindřicha markraběte Jošta a jeho bratra Prokopa. Už v té době jsme ale začali se saracény a hlavně s landsknechty. Právě poslední zmiňované období je od roku 2008 hlavní náplní naší činnosti. Souběžně s tím jsme také trochu přehodnotili koncepci našeho sdružení a více než na divadelní ztvárnění jsme se začali orientovat na prezentaci běžného denního života před pěti stoletími, a to také jako jedna z band společnosti Landsknechti A.D. 1525, která se snaží o rekonstrukci renesanční žoldnéřské jednotky z období let 1510 – 1530.

Dvakrát týdně se také věnujeme šermu dlouhým mečem a tesáky nebo katzbalgery. V průběhu loňského roku jsme upustili od zavedeného systému šermu dle Magisteria a začali s výukou šermu dle Společnosti pro zachování a rozvoj evropských bojových umění Ars maiorum.